Hạo Phương – Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hạo Phương – Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hạo Phương luôn chú trọng đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân sự trong công ty và luôn mong muốn xây dựng một môi trường làm việc hướng đến sự liên tục trau dồi và phát triển năng lực của nhân viên. Các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên không chỉ bổ sung kiến thức, phát triển các kỹ năng của mỗi cá nhân mà còn là cơ hội để tăng cường tinh thần làm việc tập thể của các nhân viên trong toàn công ty.

Hạo Phương – Môi trường không ngừng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Coi đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, công ty TNHH Hạo Phương luôn tạo cơ hội cho các nhân viên trong công ty được tham gia vào các khóa đào tạo nhằm nâng cao khả năng về tư vấn sản phẩm, kiến thức, công nghệ mới về những dòng sản phẩm tiên tiến. Qua đó giúp nhân viên luôn tự tin và hoàn thành tốt công việc.

Đội ngũ nhân lực – Nhân tố quan trọng góp phần phát triển Hạo Phương 

Đội ngũ nhân lực được đào tại bài bản là những nhân tố đóng góp mạnh mẽ nhất vào quá trình hình thành và phát triển của Hạo Phương.

Đội ngũ nhân lực năm 2004

Đội ngũ nhân lực tại Hạo Phương năm 2004, khi công ty được thành lập

Đội ngũ nhân lực Hạo Phương năm 2016

Đội ngũ nhân lực Hạo Phương năm 2016, khi khánh thành trụ sở mới tại Thuận An, Bình Dương

Bên cạnh các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức về sản phẩm, toàn bộ nhân viên cũng thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo ngay trong công việc hàng ngày, giúp mọi thành viên hiểu rõ các hoạt động, tích cực và làm việc hiệu quả hơn.