Hệ thống SCADA & HMI

SCADA (viết tắt tiếng Anh: Supervisory Control And Data Acquisition) hiểu theo nghĩa truyền thống là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu nhằm hỗ trợ con người trong quá trình giám sát và điều khiển từ xa.

SCADA (viết tắt tiếng Anh: Supervisory Control And Data Acquisition) hiểu theo nghĩa truyền thống là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu nhằm hỗ trợ con người trong quá trình giám sát và điều khiển từ xa. Theo định nghĩa trên thì SCADA là một hệ thống các yếu tố phần mềm và phần cứng cho phép các tổ chức công nghiệp:

+ Kiểm soát các quy trình công nghiệp tại local hoặc tại các địa điểm từ xa.

+ Theo dõi, thu thập và xử lý dữ liệu thời gian thực.

+ Tương tác trực tiếp với các thiết bị như cảm biến, van, máy bơm, động cơ và nhiều thứ khác thông qua phần mềm giao diện người-máy (HMI).

+ Ghi sự kiện vào một file nhật ký hoặc CSDL.

+ Các hệ thống SCADA rất quan trọng đối với các tổ chức công nghiệp vì chúng giúp duy trì hiệu quả, xử lý dữ liệu cho các quyết định thông minh hơn và truyền đạt các vấn đề của hệ thống để giúp giảm thiểu downtime .

Hệ thống SCADA bao gồm các thành phần chính sau:

Trạm điều khiển trung tâm (Master station): Có chức năng thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Ngoài ra còn có chức năng truyền lệnh xuống các trạm cơ sở.

Trạm cơ sở (Operation Station): Là các trạm được đặt tại hiện trường, có nhiệm vụ thu thập và xử lý dữ liệu trong phạm vi hẹp và gửi dữ liệu về trạm Master, đồng thời nhận lệnh từ trạm Master để điều khiển.

Mạng truyền tin: Được xây dựng trên cơ sở mạng máy tính và truyền thông công nghiệp có chức năng đảm bảo thông tin hai chiều. Hiện nay phổ biết là sử dụng các mạng không dây như GPRS/3G -không giới hạn khoảng cách, RF/Zigbee với khoảng cách ngắn, hoặc là sử dụng đường truyền cáp quang,…

  • HMI là một thành phần trong hệ thống SCADA.

Lợi ích của SCADA

Một hệ thống SCADA sẽ cho phép các doanh nghiệp thu thập, quản lý dữ liệu, tương tác và kiểm soát hoạt động của các loại máy móc, thiết bị như van, máy bơm hay các động cơ, cũng như lưu trữ mọi thông tin vào tệp tin máy chủ.

Nhờ tính năng ưu việt, hệ thống SCADA đã và đang được ứng dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp hiện đại như năng lượng, thực phẩm, dầu khí, vận tải, xử lý nước và rác thải, v.v. với một số ưu thế nổi bật như:

Nâng cao năng suất: nhờ quá trình phân tích các quy trình sản xuất, nhà quản lý có thể dùng các thông tin này để gia tăng hiệu quả sản xuất và cải tiến kỹ thuật.

Cải thiện chất lượng sản phẩm: cũng thông qua việc phân tích các hoạt động, nhà quản lý có thể tìm cách hạn chế, ngăn chặn các sai sót trong quá trình sản xuất.

Giảm chi phí vận hành và bảo trì: khi một hệ thống SCADA được lắp đặt, doanh nghiệp sẽ không cần quá nhiều nhân sự cho việc quản lý giám sát các thiết bị hiện trường được đặt ở các vị trí xa. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng không phải chi trả cho các chuyến đi kiểm tra, bảo trì ở xa.

+ Bảo toàn vốn đầu tư: khi các chủ nhà máy đầu tư nâng cấp hoạt động sản xuất, họ cần đảm bảo sự nâng cấp đó có tính sử dụng lâu dài. Một hệ thống SCADA được thiết kế mở sẽ cho phép chủ đầu tư chỉnh sửa, thay đổi tùy theo quy mô sản xuất, nhờ đó giúp loại bỏ các hao hụt theo thời gian.

Đối tượng sử dụng Scada

Các hệ thống SCADA được sử dụng bởi các tổ chức công nghiệp và các công ty trong khu vực công và tư nhân để kiểm soát và duy trì hiệu quả, phân phối dữ liệu cho các quyết định thông minh hơn và truyền đạt các vấn đề hệ thống để giúp giảm thiểu downtime . Các hệ thống SCADA hoạt động tốt trong nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau vì chúng có thể bao gồm từ các cấu hình đơn giản đến các cài đặt lớn, phức tạp. Các hệ thống SCADA là xương sống của nhiều ngành công nghiệp hiện đại, bao gồm:

+ Năng lượng.

+ Đồ ăn và đồ uống.

+ Chế tạo.

+ Dầu khí.

+ Quyền lực.

+ Tái chế.

+ Vận chuyển.

+ Nước và chất thải.

….

Ưu thế giải pháp Scada/HMI của Hạo Phương

Giải pháp Scada/HMI cung cấp khả năng mở rộng được tích hợp theo yêu cầu, từ giải pháp nhỏ cho một người dùng đến giải pháp cho máy khách/máy chủ và trạm điều hành trên web.

Các giải pháp dự phòng cho tính sẵn sàng và bảo mật cao nhất được xây dựng theo hướng tối ưu. Thêm vào đó, cấu hình có thể mở rộng, các tùy chọn phần mềm và AddOns cung cấp các phần mở rộng phù hợp với khách hàng cho các giải pháp cụ thể về công nghệ và ngành công nghiệp. Hạo Phương đã quen thuộc với IFIX (GE); WINCC (Siemens); INTOUCH (Wonderware); FactoryTalk View (Rockwell) cung cấp giải pháp cho tất cả các ngành công nghiệp và công nghệ.