MẶT HÀNG (HPC PHÂN PHỐI)

Thiết Bị Đóng Cắt

Thiết Bị Tự Động

FUJI ELECTRIC

Kể từ khi thành lập vào năm 1923, Fuji Electric đã đóng góp nhiều công nghệ chuyển đổi năng lượng cho thế giới trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghiệp và xã hội.

Fuji Electric đạt tốc độ tăng trưởng mạnh bằng việc mở rộng mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Phát huy tối đa thế mạnh đến nay đã mở được 72 chi nhánh trên toàn thế giới. Trong đó 27 chi nhánh ở Nhật, 18 chi nhánh ở Asia, 11 chi nhánh ở Châu Âu, 13 chi nhánh ở Trung Quốc, 3 chi nhánh ở Mỹ.

Hạo Phương ký thỏa thuận trở thành nhà phân phối Fuji Electric vào năm 2007. Các mặt hàng Fuji được Hạo Phương phân phối rộng rãi các khu vực trong và ngoài nước.

>> Xem thêm

THÔNG BÁO MỚI