CUSTOMER’S SURVEY (KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG)

Dear valuable Customer,

We wish to thank you for your continual support in using our products and service. In our efforts to further improve our performance, we would like to receive your valuable feedback. Please help us complete the following guest survey and return to us by fax or email as above address.

Your honest feedback in reply is greatly appreciated.

 

Kính chào Quý Khách hàng,

Chúng tôi xin cám ơn Quý Khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. Trong sự nỗ lực để cải tiến hơn về sản phẩm của mình, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của Quý Khách hàng. Vui lòng giúp chúng tôi để hoàn thiện một vài câu hỏi dưới đây và gởi cho chúng tôi qua fax hoăc email như địa chỉ trên.

Sự đánh giá của Quý Khách hàng là niềm cảm kích rất lớn đối với chúng tôi.

 

Mức độ hài lòng của quý khách hàng được tính theo thang điểm sau:

Hoàn toàn đồng ý:   |  Đồng ý:   |  Bình thường:   |  Không đồng ý:   |  Hoàn toàn không đồng ý:


    A – SALES SUPPORT (HỖ TRỢ BÁN HÀNG)


    B – PRICE (GIÁ CẢ)    C – PROJECT SUPPORT (HỖ TRỢ DỰ ÁN)