Cơ hội nghề nghiệp2022-11-16T11:11:02+07:00

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Quyền Lợi
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của nhà nước
Phát thưởng theo KPI
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn
Tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp miễn phí
Được du lịch thường niên
Trợ cấp khác: theo chính sách công ty
Hình Thức Liên Lạc
tuyendung@haophuong.com
0766 595 488 [Mrs. Ngọc Trâm]
Go to Top