CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Quyền Lợi

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của nhà nước
Phát thưởng theo KPI
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn
Tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp miễn phí
Được du lịch thường niên
Trợ cấp khác: theo chính sách công ty

Hình thức liên lạc

tuyendung@haophuong.com
0978 009 245 [Mrs. Ngọc Trâm]