CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Bình Dương
Hạn nộp CV: 20/04/2021

Bình Dương
Hạn nộp CV: 20/04/2021

Bình Dương
Hạn nộp CV: 20/04/2021

Bình Dương
Hạn nộp CV: 20/04/2021

Bình Dương
Hạn nộp CV: 20/03/2021

Bình Dương
Hạn nộp CV: 15/03/2021

Bình Dương
Hạn nộp CV:15/09/2020

Bình Dương
Hạn nộp CV:15/09/2020

Bình Dương
Hạn nộp CV: 30/07/2020

Bình Dương
Hạn nộp CV: 30/07/2020

Bình Dương
Hạn nộp CV:  24/07/2020 ( Đã tuyển dụng đủ )

Hà Nội
Hạn nộp CV: 20/07/2020
Tình trạng: Đã tuyển dụng đủ

Bình Dương
Hạn nộp CV: 15/07/2020
Tình trạng: Đã tuyển dụng đủ

Bình Dương
Hạn nộp CV: 30/09/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 30/04/2019

Quyền Lợi
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của nhà nước
Phát thưởng theo KPI
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn
Tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp miễn phí
Được du lịch thường niên
Trợ cấp khác: theo chính sách công ty
Hình Thức Liên Lạc
 hr@haophuong.com
 (+84 274) 37 37 619
(+84 274) 37 37 620