Tụ bù

Tụ bù Circutor vận hành đơn giản, độ tin cậy cao. Trong lúc vận hành, một tụ bị hư hỏng thì toàn bộ số tụ còn lại vẫn hoạt động bình thường.
Xem thêm

Bộ điều khiển tụ bù

Bộ điều khiển tụ bù Circutor có chức năng chính là nâng cao hệ số công suất cosφ, tần số ổn định, giảm công suất vô công, tiết kiệm chi phí cho người sử dụng.
Xem thêm

Reactor

Reactor hay còn biết đến với tên cuộn kháng lọc sóng hài, giúp giảm méo sóng hài và biên độ đỉnh của cái gai nhọn đầu vào.
Xem thêm