Báo mức loại xoay

Cảm biến chuyên dụng cho báo mức theo dạng cánh quay.
Xem thêm

Báo mức loại điện dung

Cảm biến điện dung là cảm biến dùng để đo mức chuyên dụng cho chất lỏng ; chất kết dính hay các loại chất rắn khối lượng nhỏ như bột; hạt nhựa; xi măng; cát….
Xem thêm

Báo mức loại rung

Cảm biến báo mức loại rung là dạng cảm biến báo mức loại rung dùng đo chất rắn dạng hạt, dạng mùn, dạng hạt nhựa, …
Xem thêm

Báo mức loại phao nhỏ

Báo mức loại phao chuyên sử dụng trong báo mức dùng cho ngành chất lỏng. Dùng để điều khiển động cơ bơm đầy hoặc xả cạn, nhưng phải sử dụng hai phao mức cao và mức thấp.
Xem thêm