Quạt công nghiệp Kaku

Quạt hút kaku

Quạt hút công nghiệp KAKU là thiết bị được sử dụng để hút khí nóng, làm mát thiết bị hay còn là quạt tản nhiệt. Quạt hút công nghiệp KAKU được thiết kế hiện đại, tiện dụng và được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quản lý chất lượng trên thế giới tủ điện. Khi sử dụng quạt tản nhiệt không chỉ giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn kéo dài tuổi thọ các thiết bị.

  • quat-hut-kaku-ka1238ha2smt-1000x1000
  • quat-hut-kaku-ka9225ha2smt-1000x1000
  • quat-hut-kaku-ka1725ha2smt-1000x1000
  • quat-hut-kaku-tron-1

Quạt hút

Quạt hút KAKU là thiết bị được sử dụng để hút khí nóng, làm mát thiết bị. Quạt hút còn có tên gọi khác là quạt tản nhiệt, có 2 thiết kế vuông và tròn. Sử dụng quạt tản nhiệt không chỉ giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn kéo dài tuổi thọ các thiết bị.

Thông số kỹ thuật 

Kích thước 80 x 80 x 25mm
92 x x92 x 38mm
120 x 120 x 38mm
Điện áp 24 VAC
220/240 VAC
Lưu lượng gió
18/22 CFM (=30/37m³/h) đến 808/888 CFM (=1374/1510 m³/h)
Kiểu Vuông, Tròn
Mua Hàng Trực Tuyến
Mã Hàng Kích thước  Điện áp Lưu lượng gió
KA8025HA2SMT 80 x 80 x 25 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 18/22 CFM (=30/37 m³/h)
KA8038HA2SMT 80 x 80 x 38 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 24/31 CFM (=30/37 m³/h)
KA9225HA2SMT 92 x 92 x 25 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 30/37 CFM (=51/63 m³/h)
KA9238HA2SMT 92 x 92 x 38 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 40/50 CFM (=68/85 m³/h)
KA1225HA2SMT 120 x 120 x 25 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 65/71 CFM (=110/120 m³/h)
KA1238HA2SMT 120 x 120 x 38 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 84/100 CFM (=143/170 m³/h)
KA1238XA2SMT 120 x 120 x 38 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 105/123 CFM (=178/209 m³/h)
KA1238HA24SMT 120 x 120 x 38 mm 24 VAC, 50/60 Hz 105/123 CFM (=178/209 m³/h)
KA12738HA2SMT 127 x 127 x 38 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 98/115 CFM (=167/196 m³/h)
KA1725HA2SMT 172 x 150 x 51 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 180/210 CFM (=306/357 m³/h)
Mã Hàng Kích thước  Điện áp Lưu lượng gió
KA8025HA2BMT 80 x 80 x 25 mm 220/240 VAC, 50/60 H 18/22 CFM (=30/37 m³/h)
KA8038HA2BMT 80 x 80 x 38 mm 220/240 VAC, 50/60 H 18/22 CFM (=40/52 m³/h)
KA9225HA2BMT 92 x 92 x 25 mm 220/240 VAC, 50/60 H 30/37 CFM (=51/63 m³/h)
KA9238HA2BMT 92 x 92 x 38 mm 220/240 VAC, 50/60 H 40/50 CFM (=68/85 m³/h)
KA1225HA2BMT 120 x 120 x 25 mm 220/240 VAC, 50/60 H 65/71 CFM (=110/120 m³/h)
KA1238HA2BMT 120 x 120 x 38 mm 220/240 VAC, 50/60 H 84/100 CFM (=143/170 m³/h)
KA1238XA2BMT 120 x 120 x 38 mm 220/240 VAC, 50/60 H 105/123 CFM (=178/209 m³/h)
KA1238HA24BMT 120 x 120 x 38 mm 24 VAC, 50/60 H 105/123 CFM (=178/209 m³/h)
KA12738HA2BMT 127 x 127 x 38 mm 220/240 VAC, 50/60 H 98/115 CFM (=167/196 m³/h)
KA15025HA(1)2BMT 150x 150 x 51 mm 220/240 VAC, 50/60 H 218/245 CFM (=370/416 m³/h)
KA1725HA2BMT 172 x 150 x 51 mm 220/240 VAC, 50/60 H 180/210 CFM (=306/367 m³/h)
KA1725/5HA(1)2BMT Φ172 x 55 mm 220/240 VAC, 50/60 H 250/297 CFM (=425/505 m³/h)
KA1725/5BHA2BML 172 x 162 x 55 mm 220/240 VAC, 50/60 H 210/230 CFM (=306/367 m³/h)
KA1606HA(1)2BMT 160 x 160 x 65 mm 220/240 VAC, 50/60 H 259/302 CFM (=440/513 m³/h)
KA1806HA2BMT 180 x 180 x 65 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 380 CFM (=646 m³/h)
KA2206HA2BMT Φ220 x 60 mm 220/240 VAC, 50/60 H 360 CFM (=612 m³/h)
KA2072HA(1)2BMT 208 x 208 x 72 mm 220/240 VAC, 50/60 H 808/888 CFM (=1374/1510 m³/h)
KA2509HA(1)2-4BMT Φ254 x 89 mm 220/240 VAC, 50/60 H 666/730 CFM (=1132/1241 m³/h)
  • quat-hut-kaku-ka1238ha2-h-t-r-100bmt-1000x1000
  • quat-hut-chiu-nhiet-cao-100°c-kaku-ka1725-5bha2-h-t-r-100bmt-1000x1000
  • quat-hut-chiu-nhiet-cao-100°c-kaku-ka2206ha2-4-h-t-r-100smt-50hz-1000x1000

Quạt hút chịu nhiệt cao 100°C

Quạt hút chịu nhiệt cao KAKU là thiết bị được sử dụng để hút khí nóng, làm mát thiết bị. Quạt hút còn có tên gọi khác là quạt tản nhiệt, có 2 thiết kế vuông và tròn. Sử dụng quạt tản nhiệt không chỉ giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn kéo dài tuổi thọ các thiết bị

Thông số kỹ thuật 

Kích thước 120 x 120 x 38mm
172 x 150 x 51mm
172 x 162 x 55mm
Ø220 x 60mm
Điện áp 220/240 VAC
Lưu lượng gió
84/100 CFM (=143/170 m³/h) đến 210/230 CFM (=357/391 m³/h)
Kiểu Tròn
Mua Hàng Trực Tuyến
Mã Hàng Kích thước  Điện áp Nhiệt độ Lưu lượng gió
KA1238HA2/H.T.R.100BMT 120X120X30MM; kiểu (Ball) 220/240 VAC, 50/60 H 100°C 84/100 CFM (=143/170  m³/h)
KA1725HA2/H.T.R.100BMT 172X150X51mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 100°C 180/210 CFM (=306/357 m³/h)
KA1725/5BHA2/H.T.R.100BMT 172X162X51mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 100°C 210/230 CFM (=357/391 m³/h)
KA2206HA2-4/H.T.R.100SMT(50Hz) Φ220x60mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 100°C 360 CFM (=612 m³/h)

quat-hut-kem-bo-loc-kaku-1

Quạt kèm bộ lọc

Quạt hút chịu nhiệt cao KAKU là thiết bị được sử dụng để hút khí nóng, làm mát thiết bị. Quạt hút còn có tên gọi khác là quạt tản nhiệt, có 2 thiết kế vuông và tròn. Sử dụng quạt tản nhiệt không chỉ giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn kéo dài tuổi thọ các thiết bị

Thông số kỹ thuật 

Kích thước: 94,5 x 94,5 mm
122 x 122 mm
223 x 223 mm
292 x 292 mm
Điện áp 220/240 VAC
Lưu lượng gió
40/50 CFM (=68/85 m³/h) đến 380 CFM (=646 m³/h)
Kiểu Vuông Tròn
Mua Hàng Trực Tuyến
Mã Hàng Kích thước lỗ khoét Điện áp Lưu lượng gió Quạt gắn kèm
FU9802C1P2NLKA-9238HA2SMT 94,5×94,5 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 40/50 CFM (= 68/85 m³/h) KA9238HA2SMT
FU9803C1P2NLKA-1238HA2SMT 122×122 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 84/100 CFM (= 143/170 m³/h) KA1238HA2SMT
FU9805C1P2NLP5-172KA1725HA2SMT 223×223 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 180/210 CFM (= 306/357 m³/h) KA1725HA2SMT
FU9805C1P2NLP5-172KA1725/5HA(1)2BSMT 223×223 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 250/297 CFM (= 425/505 m³/h) KA1725/5HA(1)2BMT
FU9805C1P2NLP5-160KA1606HA(1)2BMT 223×223 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 259/302 CFM (= 440/513 m³/h)
FU9805C1P2NLP5-180KA1806HA2BMT 223×223 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 380 CFM (= 646 m³/h)
FU9806C1P2NLP6-250KA2509HA(1)2-4BMT 292×292 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 360 CFM (= 612 m³/h)

quat-hut-tren-noc-tu

Quạt trên nóc tủ

Quạt trên nóc tủ KAKU là thiết bị được sử dụng để hút khí nóng, làm mát thiết bị. Quạt hút còn có tên gọi khác là quạt tản nhiệt, có 2 thiết kế vuông và tròn. Sử dụng quạt tản nhiệt không chỉ giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn kéo dài tuổi thọ các thiết bị

Thông số kỹ thuật 

Kích thước lỗ khoét 180 x 180 mm
Điện áp 220/240 VAC
Lưu lượng gió 360 CFM (612 m³/h) đến 480 CFM (=816 m³/h)
Mua Hàng Trực Tuyến
Mã Hàng Kích thước  Điện áp Nhiệt độ Lưu lượng gió
RF-EC190 Φ220×60 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 100°C 360 CFM (=612 m³/h)
RF-AC220 Φ180×180 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz 480 CFM (=816 m³/h)
RF-AC190 Φ180×180 mm 220/240 VAC, 50/60 Hz, AC Fan 386 CFM (=656 m³/h)

Sản Phẩm Nào Phù Hợp Cho Bạn

Để được tư vấn nhanh chóng với chuyên viên của chúng tôi, Quý khách hàng chỉ cần gọi số Hotline: 1800 6547 hoặc chat trực tuyến (góc phải màn hình). Hạo Phương luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng một cách nhanh chóng.