Danh Mục Sản Phẩm
Máng cáp nhựa

Máng cáp nhựa

Máng cáp Taiwan Meters Hạo Phương

Máng cáp là những đường máng làm bằng nhựa, dùng cho việc đưa dẫn các đường dây cáp điện, cáp mạng trong các tòa nhà và khu công nghiệp. Giúp bảo vệ an toàn cho hệ thống cáp điện, cáp mạng và người thi công.
Xem thêm