ACB Fuji Electric

Đang cập nhật

ACB dòng BT3

Đang cập nhật

Mua Hàng Trực Tuyến
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
BT3-1600P/30630E63065
BT3-1600P/30800E800
BT3-1600P/31000E1000
BT3-1600P/31250E1250
BT3-1600P/31600E1600
BT3-2500P/32000E2000
BT3-2500P/32500E2500
BT3-4000P/33200E320085
BT3-4000P/34000E4000
BT3-6300P/35000E5000100
BT3-6300P/36300E6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
BT3-2500HP/30630E63085
BT3-2500HP/30800E800
BT3-2500HP/31000E1000
BT3-2500HP/31250E1250
BT3-2500HP/31600E1600
BT3-2500HP/32000E2000
BT3-2500HP/32500E2500
BT3-4000HP/33200E3200100
BT3-4000HP/34000E4000
BT3-6300HP/35000E5000120
BT3-6300HP/36300E6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
BT3-1600X/30630E63065
BT3-1600X/30800E800
BT3-1600X/31000E1000
BT3-1600X/31250E1250
BT3-1600X/31600E1600
BT3-1600X/31600E200080
BT3-2500X/32500E250085
BT3-4000X/33200E3200
BT3-4000X/34000E4000
BT3-6300X/35000E5000100
BT3-6300X/36300E6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
BT3-2500HX/30630E63085
BT3-2500HX/30800E800
BT3-2500HX/31000E1000
BT3-2500HX/31250E1250
BT3-2500HX/31600E1600
BT3-2500HX/32000E2000
BT3-2500HX/32500E2500
BT3-4000HX/33200E3200100
BT3-4000HX/34000E4000
BT3-6300HX/35000E5000120
BT3-6300HX/36300E6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
BT3-1600P/40630E63065
BT3-1600P/40800E800
BT3-1600P/41000E1000
BT3-1600P/41250E1250
BT3-1600P/41600E1600
BT3-2500P/42000E2000
BT3-2500P/42500E2500
BT3-4000P/43200E320085
BT3-4000P/44000E4000
BT3-6300P/45000E5000100
BT3-6300P/46300E6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
BT3-2500HP/40630E63085
BT3-2500HP/40800E800
BT3-2500HP/41000E1000
BT3-2500HP/41250E1250
BT3-2500HP/41600E1600
BT3-2500HP/42000E2000
BT3-2500HP/42500E2500
BT3-4000HP/43200E3200100
BT3-4000HP/44000E4000
BT3-6300HP/45000E5000120
BT3-6300HP/46300E6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
BT3-1600X/40630E63065
BT3-1600X/40800E800
BT3-1600X/41000E1000
BT3-1600X/41250E1250
BT3-1600X/41600E1600
BT3-1600X/41600E2000
BT3-2500X/42500E2500
BT3-4000X/43200E320085
BT3-4000X/44000E4000
BT3-6300X/45000E5000100
BT3-6300X/46300E6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
BT3-1600HX/40630E63085
BT3-1600HX/40800E800
BT3-1600HX/41000E1000
BT3-1600HX/41250E1250
BT3-1600HX/41600E1600
BT3-1600HX/41600E2000
BT3-2500HX/42500E2500
BT3-4000HX/43200E3200100
BT3-4000HX/44000E4000
BT3-6300HX/45000E5000120
BT3-6300HX/46300E6300

ACB dòng DW

Đang cập nhật

Mua Hàng Trực Tuyến
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
DW083H1P80065
DW103H1P1000
DW123H1P1250
DW163H1P1600
DW203H1P2000
DW253H1P2500
DW323H1P3200
DW403H1P4000
DW4b3H1P4000
DW503H1P5000
DW633H1P6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
DW083H2P800100
DW103H2P1000
DW123H2P1250
DW163H2P1600
DW203H2P2000
DW253H2P2500
DW323H2P3200
DW403H2P4000
DW4b3H2P4000
DW503H2P5000
DW633H2P6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
DW084H1P80065
DW104H1P1000
DW124H1P1250
DW164H1P1600
DW204H1P2000
DW254H1P2500
DW324H1P3200
DW404H1P4000
DW4b4H1P4000
DW504H1P5000
DW634H1P6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
DW084H2P800100
DW104H2P1000
DW124H2P1250
DW164H2P1600
DW204H2P2000
DW254H2P2500
DW324H2P3200
DW404H2P4000
DW4b4H2P4000
DW504H2P5000
DW634H2P6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
DW083H1Q80065
DW103H1Q1000
DW123H1Q1250
DW163H1Q1600
DW203H1Q2000
DW253H1Q2500
DW323H1Q3200
DW403H1Q4000
DW4b3H1Q4000100
DW503H1Q5000
DW633H1Q6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
DW083H2Q800100
DW103H2Q1000
DW123H2Q1250
DW163H2Q1600
DW203H2Q2000
DW253H2Q2500
DW323H2Q3200
DW403H2Q4000
DW4b3H2Q4000
DW503H2Q5000
DW633H2Q6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
DW084H1Q80065
DW104H1Q1000
DW124H1Q1250
DW164H1Q1600
DW204H1Q2000
DW254H1Q2500
DW324H1Q3200
DW404H1Q4000
DW4b4H1Q4000100
DW504H1Q5000
DW634H1Q6300
Mã HàngDòng định mức (A)Dòng ngắn mạch (kA)
DW084H2Q800100
DW104H2Q1000
DW124H2Q1250
DW164H2Q1600
DW204H2Q2000
DW254H2Q2500
DW324H2Q3200
DW404H2Q4000
DW4b4H2Q4000150
DW504H2Q5000
DW634H2Q6300

Phụ kiện

Mã HàngMô tả
N35N35
N36N36
A35A35
A36A36
P35P35
P36P36
Q35Q35
Q36Q36
G35G35
G36G36
R11UVT (AC220V – AC240V) tác động tức thời
R12UVT (AC380V – AC415V) tác động tức thời
R21UVT (AC220V – AC240V) thời gian trễ điều chỉnh được (0.5s, 1s, 2s, 3s)
R22UVT (AC380V – AC415V) thời gian trễ điều chỉnh được (0.5s, 1s, 2s, 3s)
Q1Bộ khóa bao gồm 1 khóa 1 chìa
Q2Bộ khóa bao gồm 2 khóa 1 chìa
Q3Bộ khóa bao gồm 3 khóa 2 chìa
M1Motor nạp BT3 – 1600
M2Motor nạp BT3 – 2500
M3Motor nạp BT3 – 4000, 6300
MW1Khóa liên động 2 ACB bằng cáp
MB1Khóa liên động 2 ACB bằng cần
MW2Khóa liên động 3 ACB bằng cáp
MB2Khóa liên động 3 ACB bằng cần
B3Tấm chắn pha cho ACB loại 3P
B4Tấm chắn pha cho ACB loại 4P
LKhóa nút bấm
CMBộ đếm
AS1Bộ điều khiển ATS (đã bao gồm cáp)
Mã HàngMô tả
2AMicrologic 2.0
5AMicrologic 5.0
Micrologic 5A
6AMicrologic 6A
MXCuộn cắt
MNCuộn cắt thấp áp
MCHMotor nạp
MI-1Khóa liên động 2 ACB
MI-2Khóa liên động 3 ACB

Sản Phẩm Nào Phù Hợp Cho Bạn

Để được tư vấn nhanh chóng với chuyên viên của chúng tôi, Quý khách hàng chỉ cần gọi số Hotline: 1800 6547 hoặc chat trực tuyến (góc phải màn hình). Hạo Phương luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng một cách nhanh chóng.